หลักสูตรการตัดต่อวิดิทัศน์เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Premiere CS3
(Adobe Premiere CS3)

 This course requires an enrolment key

ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักทฤษฏีการตัดต่อภาพเบื้องต้น และลงมือปฏิบัติโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS3 เพื่อสร้างผลงานวีดิทัศน์ โดยการตัดต่อวีดิทัศน์ เสียง และภาพนิ่ง

This course requires an enrolment key

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro

© ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
(The Center for Educational Innovation and Technology:CEIT)

UFRJ

 

 
Online: 0 Messages: 0
You are not logged in. (Login)