หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บด้วย PHP&MySQL
(PHP&MySQL)

 This course requires an enrolment key

หลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวคิดพื้นฐานของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บและการใช้เครื่องมือ PHP ในการสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

This course requires an enrolment key

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro

© ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
(The Center for Educational Innovation and Technology:CEIT)

UFRJ

 

 
Online: 0 Messages: 0
You are not logged in. (Login)