การทำภาพเทคนิคพิเศษ (Special Effect) ด้วยโปรแกรม Adobe After Effect CS4
(After Effect CS4)

 This course requires an enrolment key

หลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาหลักการทำภาพเอฟเฟคด้วยตนเอง เพื่อนำไปประกอบการตัดต่อวีดิทัศน์ ให้ผลงานดูสวยงามยิ่งขึ้น โดยผู้เรียนไม่ต้องมีพื้นฐานการตัดต่อวีดีทัศน์หรือการใช้โปรแกรมเกี่ยวกับภาพนิ่งกราฟฟิกมาก่อน 

This course requires an enrolment key

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro

© ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
(The Center for Educational Innovation and Technology:CEIT)

UFRJ

 

 
Online: 0 Messages: 0
You are not logged in. (Login)