การสร้างภาพกราฟิก สามมิติ ด้วยโปรแกรม 3ds Max
( 3ds Max)

 This course requires an enrolment key

หลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการสร้างภาพสามมิติ การใช้เครื่องมือช่วยเพื่อให้สร้างภาพสามมิติ การใส่ Material ให้กับวัตถุที่สร้างขึ้นมา การจัดแสง การสร้างภาพเคลื่อนไหวสามมิติ การ render งานสามมิติออกไปใช้งาน และการลงมือปฏิบัติ โดยใช้โปรแกรม 3ds Max เพื่อสร้างสื่อให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

This course requires an enrolment key

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro

© ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
(The Center for Educational Innovation and Technology:CEIT)

UFRJ

 

 
Online: 0 Messages: 0
You are not logged in. (Login)