หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office 2007
(Microsoft Office 2007)

 This course requires an enrolment key

การใช้โปรแกรมในชุด Microsoft Office 2007 ได้แก่ โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 2007, โปรแกรมกระดานคำนวณ Microsoft Excel 2007,  โปรแกรมงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2007  และการใช้งานโปรแกรมรับส่งอีเมล์ MicrosoftOutlook 2007 ด้วยการเรียน การสอน และทำกิจกรรมแบบออนไลน์

This course requires an enrolment key

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro

© ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
(The Center for Educational Innovation and Technology:CEIT)

UFRJ

 

 
Online: 0 Messages: 0
You are not logged in. (Login)