หลักสูตรการสร้างสื่อแอนิเมชั่นด้วย Adobe Flash CS3
(Adobe Flash CS3)

 This course requires an enrolment key

หลักสูตรที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักทฤษฏีการวาดภาพ การปรับแต่งสี การสร้างการ์ตูน การสร้างภาพเคลื่อนไหว และการลงมือปฏิบัติ โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS3 เพื่อสร้างสื่อให้มีความน่าสนใจหลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาหลักการ การใช้เครื่องมือ วาดภาพ ตกแต่งภาพ สี การสร้างภาพเลื่อนไหว

This course requires an enrolment key

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro

© ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
(The Center for Educational Innovation and Technology:CEIT)

UFRJ

 

 
Online: 0 Messages: 0
You are not logged in. (Login)