ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่
Dr. Khanchai Kosontongke
โทรศัพท์ : 0-4422-4971
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รองผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
Asst.Pro.Dr. Jantakan Kanjanawetang
โทรศัพท์ : 0-4422-4972
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หัวหน้าสำนักงาน

tungngern นายถุงเงิน ดาวเที่ยง
Thung-ngoen Daothiang
โทรศัพท์ : 0-4422-4973
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.