ผู้อำนวยการฯ

ผศ.ดร. ธรา อั่งสกุล
Asst. Prof. Dr. Thara Angskun
โทรศัพท์ : 0-4422-4971
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฯ

อ.ดร. สรชัย กมลลิ้มสกุล
Dr. Sorachai Kamollimsakun
โทรศัพท์ : 0-4422-4939
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


หัวหน้าสำนักงาน

tungngern ถุงเงิน ดาวเที่ยง
Thung-ngoen Daothiang
โทรศัพท์ : 0-4422-4973
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.