หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

pongsak พงษ์ศักดิ์  วิทยเกียรติ
PONGSAK WITHAYAGIAT
โทรศัพท์ : 0-4422-4977
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานจัดระบบและออกแบบสื่อการศึกษา

pongsak พงษ์ศักดิ์  วิทยเกียรติ
PONGSAK WITHAYAGIAT
โทรศัพท์ : 0-4422-4977
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

sutasinee ศุทธินี ศรีสวัสดิ์
SUTTHINEE SRISAWAT
โทรศัพท์ : 0-4422-4978
e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานวิจัยและประเมินสื่อการศึกษา

Apisara อภิสรา ออสุวรรณ
APISARA ORSUWAN
โทรศัพท์ : 0-4422-4978
e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

งานบริการและเผยแพร่สื่อการศึกษา

ประพันธ์ พันธุ์อนุกูล 
PRAPHAN PANANUKOON 
โทรศัพท์ : 0-4422-4954
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานจัดการฐานความรู้

amonthep อมรเทพ  เทพวิชิต
AMORNTHEP THEPWICHIT
โทรศัพท์ : 0-4422-4978
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

sosongchan อรรคเดช  โสสองชั้น
AKKADET SOSONGCHAN
โทรศัพท์ : 0-4422-4978
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.