หัวหน้าฝ่ายเทคนิควิศวกรรม

amnuay อำนวย  ทีจันทึก
AMNUAY TEEJANTHUK
โทรศัพท์ : 0-4422-4944
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานพัฒนาระบบปฏิบัติการ

montree มนตรี อุ่นใจ
MONTREE AUNJAI
โทรศัพท์ : 0-4422-4940
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานเทคนิคและบำรุงรักษา

niyom นิยม ประทุมมา
NIYOM PRATHUMMA
โทรศัพท์ : 0-4422-4942
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

nitikorn นิธิกร  หลุ่มใส
NITHIGORN LUMSAI
โทรศัพท์ : 0-4422-4943
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบผสมผสาน

amnuay

อำนวย  ทีจันทึก
AMNUAY TEEJANTHUK
โทรศัพท์ : 0-4422-4944
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

chatree ธิติน์ แก้วอุดร
THITI KAEWUDORN
โทรศัพท์ : 0-4422-4943
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.