โรงเรียนสุรวิวัฒน์ (Surawiwat School)

 

พิธีมอบเสื้อกาววน์ (White Gown Ceremony)

28 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี