หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรม

metee เมธี ประสมทรัพย์
METEE PRASOMSUB
โทรศัพท์ : 0-4422-4987
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

งานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

metee เมธี ประสมทรัพย์ 
METEE PRASOMSUB
โทรศัพท์ : 0-4422-4987
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

งานผลิตสื่อเฉพาะทาง

pat จิรภัทร แซ่พัน
JIRAPAT SAEPAN
โทรศัพท์ : 0-4422-4987
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lek ธนกร วิชิตกิ่ง
THANAKORN WICHITKING
โทรศัพท์ : 0-4422-4987
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.