หัวหน้าสำนักพิมพ์

oranut อรนุช อวิรุทธไพบูลย์
ORANUT AVIRUTPAIBOON
โทรศัพท์ : 0-4422-4995
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานวิชาการ

oranut อรนุช อวิรุทธไพบูลย์
ORANUT AVIRUTPAIBOON
โทรศัพท์ : 0-4422-4995
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประพันธ์ พันธุ์อนุกูล 
PRAPHAN PANANUKOON
โทรศัพท์ : 0-4422-4954 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานการตลาด