หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา (รก.)

amonthep อมรเทพ  เทพวิชิต 
AMORNTHEP THEPWICHIT
โทรศัพท์ : 0-4422-4978
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานจัดระบบและออกแบบสื่อการศึกษา

sutasinee ศุทธินี ศรีสวัสดิ์
SUTTHINEE SRISAWAT
โทรศัพท์ : 0-4422-4978
e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
งานวิจัยและประเมินสื่อการศึกษา

Apisara อภิสรา ออสุวรรณ์
APISARA ORSUWAN
โทรศัพท์ : 0-4422-4978
e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

งานจัดการฐานความรู้
 
amonthep อมรเทพ  เทพวิชิต
AMORNTHEP THEPWICHIT
โทรศัพท์ : 0-4422-4978
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

sosongchan อรรคเดช  โสสองชั้น
AKKADET SOSONGCHAN
โทรศัพท์ : 0-4422-4978
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.