คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

          http://www.ipthailand.go.th/images/781/manual_copyright.pdf

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

          http://www.royin.go.th/dictionary/index.php

 

กลับหน้าหลักสำนักพิมพ์