Login: 

ประมวลภาพ:  

Workshop : Manual CEIT Storage System (.pdf)

ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (CEIT Storage System)

ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล ศูนย์นวัตกรรมฯ (CEIT Storage System) Power by: RAZUNA

  • Digital Asset Management (DAM) เป็นระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลเช่น ไฟล์เอกสาร ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ ไฟล์รูปภาพต่างๆ ให้เป็นระบบระเบียบ มีความสะดวก รวดเร็วต่อการเรียกใช้งาน การค้นหาไฟล์ที่ทำง่ายการแก้ไขไฟล์ เพิ่มไฟล์ ลบไฟล์ ตลอดจนใช้ไฟล์ร่วมกันในทีม
  • CEIT Storage System เป็นระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลภายในศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
  • RAZUNA เป็นซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งได้นำมาใช้กับ CEIT Storage System

 

 

  1. Create เป็นการเตรียมไฟล์สินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ ไฟล์รูปภาพ ไฟล์วีดิโอ ไฟล์เสียง และไฟล์เอกสารต่างๆ
  2. Manage เป็นการจัดเก็บไฟล์สินทรัพย์ดิจิทัล เช่น การตั้งชื่อโฟลเดอร์ ชื่อไฟล์ และข้อมูลรายละเอียดต่างๆ (Meta Data)
  3. Distribute เป็นการส่งไฟล์และการแชร์ไฟล์สินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อการใช้งานร่วมกัน
  4. Archive เป็นการจัดเก็บสำรองไว้หรือกำหนดเป็นการหมดอายุการใช้งานไฟล์สินทรัพย์ดิจิทัล
  5. Retrieve เป็นการค้นหาและการนำมาใช้งานไฟล์สินทรัพย์ดิจิทัล

 

Login :