การบริหารจัดการรายวิชาบนระบบ SUT e-Learning เพื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย

จิปกาแฟแชร์ความรู้ (cofee sharing) ครั้งที่ 1

ฝ่ายวิจัยได้ทำการแชร์ความรู้ในเรื่องของการจัดการความรู้ผ่าน Blog โดยได้แนบเอกสารประกอบการแชร์ความรู้มาที่บอร์ดนี้ด้วยค่ะ  บรรยากาศโดยรวมท่านรองผู้อำนวยการได้แชร์ความเห็นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี ICT เพื่อใช้สำหรับ KM โดยมอบหมายให้เริ่มต้นที่หัวหน้าฝ่ายในการจัดเก็บความรู้ในแต่ละด้านของตนเอง โดยนำเสนอบน Blog เพื่อเป็นตัวอย่างแก่บุคลากรภายในศูนย์ 

     Blog มาจากคำว่า Web+Log อ่านว่า บล็อก  เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ เป็นขุมความรู้ (Knowledge Assests) สำหรับให้องค์กร ทีมงาน หรือบุคคล สะท้อนความรู้ ความคิด  สิ่งที่ตนมี เพื่อแชร์ความรู้ให้แก่ผู้อื่น

     “ การเรียนรู้ที่ดีต้องมาจากใจที่เปิดกว้างเป็นใจที่ ว่าง ว่างพร้อมจะรับสิ่งใหม่ๆ… ”

     ****การแลกเปลี่ยนเรียนรู้**** ไม่ได้เกิดจากการดูเอกสาร ของคนอื่น แต่เกิดจากการทำความเข้าใจ ในตรรกะ หรือวิธีคิดของคนอื่น
 
     เอกสารประกอบการพูดคุยเรื่อง Blog อ่านได้ที่นี่ค่ะ —> km_blog1