ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (CEIT Storage System)

ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล ศูนย์นวัตกรรมฯ (CEIT Storage System) Power by: RAZUNA

  • Digital Asset Management (DAM) เป็นระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลเช่น ไฟล์เอกสาร ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ ไฟล์รูปภาพต่างๆ ให้เป็นระบบระเบียบ มีความสะดวก รวดเร็วต่อการเรียกใช้งาน การค้นหาไฟล์ที่ทำง่ายการแก้ไขไฟล์ เพิ่มไฟล์ ลบไฟล์ ตลอดจนใช้ไฟล์ร่วมกันในทีม
  • CEIT Storage System เป็นระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลภายในศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
  • RAZUNA เป็นซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งได้นำมาใช้กับ CEIT Storage System

Workshop : Manual_CEIT_Storage

 

การบันทึกกาเรียนการเรียนการสอนโดยใช้ ECHO360 แบบบันทึกอัตโนมัติ

การบันทึกกาเรียนการเรียนการสอนโดยใช้ ECHO360 แบบบันทึกอัตโนมัติ

1. เริ่มจากเข้าส๔ู่ระบบ echo360 แล้วเลือกไปที่เมนู Schedule

2. เลือกไปที่ Therms เพื่อสร้าง เทรม ที่เป็นปัจจุบัน

เลือกไปที่ add (ปุ่ม Add สีเขียวด้านล่าง) แล้วบันทึกเทรมปัจจุบัน เช่น 1/2554
Continue reading การบันทึกกาเรียนการเรียนการสอนโดยใช้ ECHO360 แบบบันทึกอัตโนมัติ