การประยุกต์ใช้ ระบบการรับรู้ การตรวจสอบและการควบคุมระยะไกล

2560-09-29 10_10_01-Start
การประยุกต์ใช้ ระบบการรับรู้ การตรวจสอบและการควบคุมระยะไกล

การบันทึกกาเรียนการเรียนการสอนโดยใช้ ECHO360 แบบบันทึกอัตโนมัติ

การบันทึกกาเรียนการเรียนการสอนโดยใช้ ECHO360 แบบบันทึกอัตโนมัติ

1. เริ่มจากเข้าส๔ู่ระบบ echo360 แล้วเลือกไปที่เมนู Schedule

2. เลือกไปที่ Therms เพื่อสร้าง เทรม ที่เป็นปัจจุบัน

เลือกไปที่ add (ปุ่ม Add สีเขียวด้านล่าง) แล้วบันทึกเทรมปัจจุบัน เช่น 1/2554
Continue reading การบันทึกกาเรียนการเรียนการสอนโดยใช้ ECHO360 แบบบันทึกอัตโนมัติ

Build SUT-Kiosk

1. ติดตั้ง ubuntu แบบ Minimal โดยติดตั้งจาก https://help.ubuntu.com/community/Installation/MinimalCD ตอนนี้เลือกเป็น Ubuntu 10.04 LTS

2. ติดตั้ง Gnome แบบ minimal เช่นกัน http://www.bauer-power.net/2009/05/setting-up-minimal-ubuntu-desktop.html
Continue reading Build SUT-Kiosk