กล่องยาอัจฉริยะ

inovation011

กล่องยาอัจฉริยะ
การดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบ “กล่องยาอัจฉริยะ” อุปกรณ์สามารถแจ้งเตือนและส่งสัญญาณให้ผู้สูงอายุรับประทานยาได้ตรงตามเวลาที่ตั้งค่าไว้ ระบบจะแจ้งเตือนให้หยิบยาที่ถูกต้องตามช่องจ่ายยาที่กำหนดบนกล่องยา โดยกล่องใส่ยา มี 7 ช่องจ่ายยา แบ่งเป็น เช้า 2 ช่อง (ก่อนและหลังอาหาร), เที่ยง 2 ช่อง(ก่อนและหลังอาหาร), เย็น 2 ช่อง (ก่อนและหลังอาหาร) และก่อนนอน 1 ช่อง ซึ่งหากผู้สูงอายุหยิบยาในช่องที่ไม่ถูกต้อง ข้อความที่แสดงและเสียงแจ้งเตือนผ่านลำโพง จะยังคงทำงานต่อไป ดังนั้นจึงเป็นการลดความผิดพลาดในการทานยาที่ผิดชนิดและผิดขนาดยาได้ นอกจากนี้แล้วความสามารถของระบบแจ้งเตือนทานยานี้ยังสามารถแจ้งสถานะการรับประทานยาให้ลูกหลานรอบข้าง ผู้สังเกตการณ์ คุณหมอ หรือ ผู้ดูแล ได้ทราบผ่านทาง Smartphone โดยแอพพลิเคชั่น Line

Leave a Reply

WordPress spam blocked by CleanTalk.