ระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงอายุในที่พักอาศัย

inovation03

ระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงอายุในที่พักอาศัย

การดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบ “ระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงอายุในที่พักอาศัย” สามารถตรวจเช็คผู้สูงอายุที่ต้องอาศัยอยู่บ้านที่ตามลำพัง บางท่านมีโรคประจำตัว อาการวูบหรือหน้ามืดเป็นลมอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงกรณีผู้ป่วยที่ปล่อยให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านโดยไม่มีผู้ดูแล อุปกรณ์ถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กน้ำหนักเบา สามารถหนีบติดเข็มขัด ใส่กระเป๋า หรือห้อยคอได้ มีจอแสดงผล (OLED) และลำโพงขนาดเล็ก(Buzzer) ที่ติดตั้งที่ตัวอุปกรณ์ ตรวจจับการสั่นสะเทือนความเคลื่อนไหวของร่างกายด้วย Vibration Sensor ร่วมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (Wi-Fi Module ESP8266) ทำหน้าที่ประมวลผลและเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายไร้สาย ถ้าผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุในการเฝ้าระวังหยุดนิ่งจนผิดปกติจะมีเสียงและข้อความแจ้งเตือนที่อุปกรณ์ ให้ผู้ใช้งานกด Push Button เพื่อยืนยันสถานะของตนเองว่าปกติอยู่ กรณีไม่มีการกดข้อความที่แสดง และเสียงแจ้งเตือนผ่านลำโพง จะยังคงทำงานต่อไปจนถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ระบบจะแจ้งเตือนสถานการณ์ของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุให้ลูกหลานผู้อยู่รอบข้าง ผู้สังเกตการณ์ คุณหมอ หรือ ผู้ดูแล ทราบผ่านทางมือถือโดยแอพพลิเคชั่น Line เพื่อให้สามารถช่วยเหลือเป้าหมายได้อย่างทันท่วงที

 

Leave a Reply

WordPress spam blocked by CleanTalk.