วิธีเซตไม่ให้ Google Talk จำข้อความที่คุยกัน

1. เปิด Google Talk ครับ
2. ไปที่เมนู Setting ด้านบน


3. ไปที่เมนู Chat (ด้านซ้าย) แล้วเลือก Don’t save chat history in my Gmail account

ขอความรู้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษาด้วยครับ

ขอความรู้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษาด้วยครับ