การใช้ระบบ SUT e-Learning
สำหรับนักศึกษา

การใช้งานระบบ SUT e-Learning สำหรับนักศึกษา เป็นการแนะนำวิธีการใช้งานระบบ SUT e-Learning กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งระบบ SUT e-Learning เป็นระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายที่สนับสนุนการเรียนการสอนของคณาจารย์และนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเรียนรู้การใช้งานระบบ เช่น การเข้าสู่ระบบ การจัดการข้อมูลส่วนตัว การดูเนื้อหา การทำกิจกรรม และการดูคะแนนกิจกรรม เป็นต้น หลักสูตรนี้ยังรวมถึงการแนะนำการใช้งาน Mobile Application สำหรับการเข้าใช้ระบบ SUT e-Learning เพื่อเป็นอีกช่องทางที่สนับสนุนการใช้ระบบบนอุปกรณ์มือถือ

free amp templates

1. ทำความรู้จักกับระบบ SUT e-Learning

นักศึกษารู้จักกับระบบ SUT e-Learning ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และลิงค์เข้าสู่ระบบ SUT e-Learning

2. การ Login เข้าสู่ระบบ SUT e-Learning

นักศึกษารู้จักรูปแบบของ Username และ Password ที่ใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบ และวิธีการเข้าสู่ระบบ

3. สภาพแวดล้อมหน้าแรกของการ Login เข้าสู่ระบบ (Dashboard)

นักศึกษารู้จักกับสภาพแวดล้อมหน้าแรก (Dashboard) เมื่อทำการ Login เข้าสู่ระบบ โดยเป็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบของนักศึกษา

4. การจัดการข้อมูลส่วนตัว (Profile)

นักศึกษาสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวของตนเอง ได้แก่ การแก้ไขอีเมล์ การเปลี่ยนรูป Profile และเพิ่มรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว

5. การเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ

นักศึกษาสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบ

6. การเลือกภาษาในการแสดงผล

นักศึกษาสามารถเลือกภาษาที่ใช้ในการแสดงผลของเมนูต่าง ๆ บนระบบ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นที่ระบบกำหนด

7. การเลือกและค้นหารายวิชาที่ต้องการเข้าเรียน

นักศึกษาสามารถเลือกและค้นหารายวิชาที่ต้องการเข้าเรียนบนระบบ

8. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกในรายวิชา

นักศึกษาสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าเรียนในรายวิชา

9. สภาพแวดล้อมหน้ารายวิชา

นักศึกษารู้จักกับสภาพแวดล้อมของหน้าราวิชา โดยรู้จักการใช้เมนูและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนผ่านเครือข่าย

10. การเข้าดูเนื้อหาและดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการเรียน

นักศึกษาสามารถเข้าดูเนื้อหาและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา

11. การเข้าทำกิจกรรมในรายวิชา

นักศึกษาสามารถเข้าทำกิจกรรมต่าง ๆ ในรายวิชา เช่น ทำแบบทดสอบ (Quiz) การส่งไฟล์การบ้านออนไลน์ (Assignment) และการใช้งานเว็บบอร์ด (Forum) เป็นต้น

12. การเข้าดูคะแนนกิจกรรม

นักศึกษาสามารถเข้าดูคะแนนที่ได้จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของรายวิชา

13. การดูประวัติการเข้าใช้งานระบบ

นักศึกษาสามารถเข้าดูประวัติการเข้าใช้งานระบบของตนเองและสมาชิกในรายวิชา

14. การออกจากระบบ SUT e-Learning

นักศึกษาสามารถออกจากระบบ SUT e-Learning เมื่อจบการเรียนในแต่ละครั้ง

15. การใช้ Mobile Application สำหรับระบบ SUT e-Learning

นักศึกษาสามารถใช้ Mobile Application สำหรับระบบ SUT e-Learning

Address

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
30000

Contacts

Line: @sutelearning
Phone: 0-4422-4978
Phone: 0-4422-4979
Email: elearning@sut.ac.th