เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย e-Learning
วิทยากรได้แก่ ดร.ศยามน อินสะอาดและคุณอมรเทพ เทพวิชิต


เทคนิคการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ด้วย e-Learning ตอนที่ 1

Flash video(Flash video)


เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย e-Learning ตอนที่ 2

Flash video(Flash video)


เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย e-Learning ตอนที่ 3

Flash video(Flash video)

Last modified: Thursday, 15 December 2011, 06:07 PM

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro

© ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
(The Center for Educational Innovation and Technology:CEIT)

UFRJ

 

 
Online: 0 Messages: 0
You are not logged in. (Login)