Skip LoginSkip Course categoriesSkip SUT Virtual Training

SUT Virtual Training

ติดต่อสอบถาม
ฝึกอบรมทางไกลเสมือนจริง

คุณพิมพรรณ, คุณศุทธินี โทร.0-4422-4979
MSN/email : etraining.sut@gmail.com,etraining@sut.ac.th
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Main MenuSkip e-Training Community

e-Training Community

community

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 Today Tuesday, 30 May 30 31    
Skip สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกฝึกอบรมทางไกล SUTe-Training ขณะนี้สามารถเข้าใช้งานระบบ SUT Knowledge Sharing  โดยใช้รหัสผ่านของท่านสมาชิก เข้าไปศึกษา ดาวโหลดเอกสารแจกฟรีได้ทันที
https://ceit.sut.ac.th/e-training/

- หลักสูตร การออกแบบผลิตและพัฒนา e-Learning
- หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนบนเว็บด้วย Moodle1.9 สำหรับผู้สอน
- WEB DESIGN

Skip SUT e-TrainingSkip ศึกษาตามอัธยาศัย ฟรี!!!

ศึกษาตามอัธยาศัย ฟรี!!!

Training Video

SUT e-Traningศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มทส ได้พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลรูปแบบ “ การฝึกอบรมออนไลน์ ” โดยสร้างสื่อการสอนในลักษณะ Multimedia Base และ Text Base โดยใช้ Open source Moodle เป็นฐานในการจัดสร้างเว็บไซด์ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกศึกษาความรู้ผ่าน e-Training (Online) ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียน ควบคุมหลักสูตรในการเรียนได้ด้วยตนเอง สนับสนุนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งผลงาน SUTe-Training ได้รับรางวัลด้าน Education Software “SUTe-Training Development Project” จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในปี 2549**ผู้เข้าอบรมรูปแบบเสมือนจริง ประจำปี 2559 สามารถเข้าสู่หลักสูตรด้วยรหัสที่ได้รับจากอีเมล์ของท่าน**

Captivate[เข้าเรียน] [ดูรายละเอียด] หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจการสร้างสื่อนำเสนอให้น่าสนใจในรูปแบบมัลติมิเดียหรือ สร้างสื่อในลักษณะอินเทอร์แอ็คทีฟ ซึ่ง
เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน โดยที่ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านการเขียนโปรแกรมหรือการจัดทำสื่อ มัลติมีเดียมาก่อน

Flash[เข้าเรียน] [ดูรายละเอียด] หลัก สูตรนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เบื้องต้นกับโปรแกรม Adobe Flash CS4 Professional การสร้างและปรับแต่งซิมโบล การสร้างแอนนิเมชั่น การสร้างเมนูแบบอินเตอร์แอคทีฟ การทำงานกับวิดีโอ และเสียง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ การส่งออกชิ้นงาน ในรูปแบบต่างๆ

Joomla[เข้าเรียน] [ดูรายละเอียด] หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจการสร้างเว็บไซต์ ซึ่ง Joomla! เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ท่านสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเองอย่างง่าย มีส่วนเสริมการทำงานมากมายที่เหมาะสำหรับไปประยุกต์สร้างเว็บไซต์ได้หลายรูป แบบ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน

Rhino[เข้าเรียน]ดูรายละเอียด] หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจการสร้าง Model 3d ซึ่ง Rhinoceros เป็นโปรแกรมสำหรับการสร้างสื่อ Model 3D รูปทรงต้นแบบผลิตภัณฑ์ สามารถตอบสนองการสร้างรูปทรงได้หลากหลายหรือพื้นผิวอิสระ ซึ่งสามารถใช้สร้าง Model 3D รูปทรงขนาดใหญ่ จนถึง Model 3D รูปทรงที่มีขนาดเล็กหรือ Model 3D รูปทรงที่มีรายละเอียดซับซ้อน สามารถปรับประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการศึกษารูปแบบสามมิติ และการนำไปใช้ออกแบบในงานอุตสาหกรรม

SolidWorks[เข้าเรียน] [ดูรายละเอียด] หลักสูตร การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม SolidWorks สำหรับการออกแบบงานโลหะแผ่นพับ เนื้อหาของการอบรมเป็นการประยุกต์การใช้งานโปรแกรม SolidWorks ในการขึ้นรูปและออกแบบชิ้นงานโลหะแผ่นพับประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานในงานโลหะแผ่นพับ ความรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม SolidWorks คำสั่งที่ใช้ในการออกแบบงาน

3ds Max[เข้าเรียน] [ดูรายละเอียด] หลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการสร้างภาพสามมิติ การใช้เครื่องมือช่วยเพื่อให้สร้างภาพสามมิติ การใส่ Material ให้กับวัตถุที่สร้างขึ้นมา การจัดแสง การสร้างภาพเคลื่อนไหวสามมิติ การ render งานสามมิติออกไปใช้งาน และการลงมือปฏิบัติ โดยใช้โปรแกรม 3ds Max เพื่อสร้างสื่อให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

photoshop[เข้าเรียน] [ดูรายละเอียด] หลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักทฤษฏีด้านการตกแต่งภาพขั้นสูง โดยหนักสูตรจะเน้นถึงการแก้ไขภาพที่ได้มาจากกล้องถ่ายรูป การแก้ไขสี แต่งสี การลบจุดริ้วรอย แต่งภาพสไตล์อาร์ต ศิลปะ แก้ไขรูปเอียง ทำโปสการ์ดน่ารักๆ การตัดต่อภาพ การใช้โปรแกรม PhotoShop วาดการ์ตูน และลงสี

ผู้อบรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนะนำการอบรมทางไกลรูปแบบเสมือนจริง SUT Virtual Training ได้ที่นี้

bt12-1 คู่มือการใช้งาน Google HangOut ***

bt12-1 คู่มือการใช้งานระบบ SUT Virtual Training
bt12-1 คู่มือการใช้งานระบบ SUT Virtual Training Room
bt12-1 คู่มือการใช้งานโปรแกรม TeamViewer 7

Register


*** กรณีมีปัญหาการเข้าใช้งานระบบจาก Web Browser เข้าหน้าเว็บไซต์ ***
แนะนำผู้เข้าอบรมทุกท่านเปลี่ยนไปใช้ Web Browser เป็น Firefox หรือ Chrome สามารถดาวน์โหลดได้ ดังนี้


ข่าวและประกาศ

Picture of ศุทธินี  ศรีสวัสดิ์
ร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามร่วมลุ้นรางวัลค่ะ ปี 2560 ค่ะ
by ศุทธินี ศรีสวัสดิ์ - Tuesday, 25 April 2017, 05:38 PM
 
PR60-

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการอบรมกับทาง CEIT ร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามลุ้นรางวัล Super hero Flash Drive จำนวน 1 รางวัล
และชุดหนังสือนวัตกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1)หนังสือการบูรณาการเครื่องมือทางการศึกษาสำหรับ e-Learning 2)หนังสือการจัดการหลักสูตรออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับการเรียนจำนวนมากจำนวน 2 รางวัล

ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2560

เข้าตอบแบบสอบถามได้ที่ https://goo.gl/klM8jw
ติดตามประกาศผลรางวัลได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/Ceit.Sut/

Picture of ศุทธินี  ศรีสวัสดิ์
ร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามร่วมลุ้นรางวัลค่ะ
by ศุทธินี ศรีสวัสดิ์ - Wednesday, 22 June 2016, 07:22 PM
 
Q

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการศึกษา ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการฝึกอบรมกับทางศูนย์ฯ 
ในการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามร่วมลุ้นรางวัลค่ะ !!!

ดังลิงค์ค่ะ http://goo.gl/forms/lIMVBMWVmyU2cdZt1
ติดตามประกาศผลรางวัลได้ที่เว็บไซต์นี้ค่ะ 
Picture of ศุทธินี  ศรีสวัสดิ์
กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล
by ศุทธินี ศรีสวัสดิ์ - Tuesday, 12 May 2015, 06:22 PM
 
Banner-AC01

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro

© ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
(The Center for Educational Innovation and Technology:CEIT)

UFRJ

 

 
Online: 0 Messages: 0
You are not logged in. (Login)