ผู้อบรมสามารถดาวน์โหลดวีดีโอแนะนำการใช้งานระบบ SUT Virtual Training Room ได้ที่นี้
Quicktime
ผู้อบรมสามารถดาวน์โหลดวีดีโอแนะนำการใช้งานโปรแกรม TeamViewer 7 ได้ที่นี้
Quicktime

Last modified: Tuesday, 5 March 2013, 02:01 PM

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro

© ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
(The Center for Educational Innovation and Technology:CEIT)

UFRJ

 

 
Online: 0 Messages: 0
You are not logged in. (Login)