ข้อแนะนำเพื่อลงฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร

1. สำหรับผู้ที่ต้องการทำ แอนนิเมชั่น สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ ให้เลือกเรียน Adobe Flash CS34, SWiSH MAX2, Adobe Captivate CS4
2. สำหรับผู้ที่ต้องการดูแลระบบ Sever ดูแลเว็บไซต์ ให้เลือกเรียน
ASP.net 2008, php, Joomla
3. สำหรับผู้ที่ต้องการผลิตงานสร้างสื่อวีดีโอ ให้เลือกเรียน Adobe Premiere CS3, Adobe After Effect CS4
4. สำหรับผู้ที่ต้องการตกแต่งภาพ สร้างสรรค์ภาพ ให้เลือกเรียน
Adobe Photoshop CS3-CS4
5. สำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ให้เลือกเรียน Illustrator CS3
6. สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาสื่อ 3 มิติ ให้เลือกเรียน 3Ds Max , Rhino

((( ท่านสามารถพิจารณาเลือกหลักสูตรได้นอกเหนือจากข้อแนะนำค่ะ )))


:: วิธีการฝึกอบรมทางไกลรูปแบบเสมือนจริง ::

ทุกท่านสามารถใช้เวลาว่าง เวลาใดก็ได้ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง เพื่อเข้ามาศึกษาเนื้อหา ร่วมทำกิจกรรม การบ้านส่งตามที่ผู้สอนกำหนด เมื่อเรียนครบ ส่งงานครบ รวมถึงส่งโปรเจคงานครั้งสุดท้าย ก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรค่ะ

วิธีการเรียนนี้ท่านจะต้องสร้างความรู้โดยการศึกษาเนื้อหาจากสื่อฝึกอบรม เรียนผ่านเว็บ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อผู้สอนได้ทุกที่ ทุกเวลา

:: การเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม ::

1. มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะฝึกอบรมออนไลน์ในหลักสูตรที่ท่านเลือก
2. ให้เวลากับการฝึกอบรม สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง
3. หาเพื่อนเรียนในสังคมออนไลน์แห่งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
4. ทำกิจกรรมตามที่ผู้สอนกำหนด ส่งงานให้ครบ ทำโปรเจคสุดท้ายส่งเพื่อรับใบประกาศ
5. หากมีปัญหาติดต่อผู้สอน หรือทีมงานโดยด่วน
6. จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ต่ออินเทอร์เน็ต ADSL เพื่อศึกษาสื่อฝึกอบรม ค้นคว้าข้อมูลเพื่อส่งงาน

ขั้นตอนการชำระเงินลงทะเบียนฝึกอบรม
1. ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ชำระเงิน จำนวน 1,500 บาท โอนเงินผ่าน
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย มทส.
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เลขบัญชี : 707 - 2 - 14444 - 2


2. โปรด Fax ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมทางไกลรูปแบบ "การฝึกอบรมออนไลน์" พร้อมหลักฐานการโอนเงินไปที่ "ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา Fax : 0 - 4422 - 4979" หรือ email: etraining.sut@gmail.com

3. กรุณาแจ้งที่หมายเลข 0 - 4422 - 4979 ที่คุณพิมพรรณ อนันต์ชลาลัย หลังจากท่านได้ Fax ใบสมัครเรียบร้อย

Last modified: Saturday, 27 July 2013, 07:29 AM

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro

© ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
(The Center for Educational Innovation and Technology:CEIT)

UFRJ

 

 
Online: 0 Messages: 0
You are not logged in. (Login)