ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

อ.ดร. สรชัย กมลลิ้มสกุล
Dr. Sorachai Kamollimsakun

รองผู้อำนวยการ

อ.ดร. ธวัชพงษ์ พิทักษ์
Dr. Thawatphong Phithak

หัวหน้าสำนักงาน

ถุงเงิน ดาวเที่ยง
Thung-ngoen Daothiang

ติดต่อ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

อาคารเครื่องมือ 7 เลขที่ 111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการติดต่อ

e-Mail : ceitall@sut.ac.th
โทรสาร : +66-44-22-4974

โทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์ : +66-44-22-4972

ยินดีต้อนรับ