ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล ศูนย์นวัตกรรมฯ
(CEIT Storage System)

ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล ศูนย์นวัตกรรมฯ (CEIT Storage System) Power by: RAZUNA
Digital Asset Management (DAM) เป็นระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลเช่น ไฟล์เอกสาร ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ ไฟล์รูปภาพต่างๆ ให้เป็นระบบระเบียบ มีความสะดวก รวดเร็วต่อการเรียกใช้งาน การค้นหาไฟล์ที่ทำง่ายการแก้ไขไฟล์ เพิ่มไฟล์ ลบไฟล์ ตลอดจนใช้ไฟล์ร่วมกันในทีม CEIT Storage System เป็นระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลภายในศูนย์นวัตกรรมฯ และ RAZUNA เป็นซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งได้นำมาใช้เป็น CEIT Storage System

Mobirise

Image Description

Create : เป็นการเตรียมไฟล์สินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ ไฟล์รูปภาพ ไฟล์วีดิโอ ไฟล์เสียง และไฟล์เอกสารต่างๆ
Manage : เป็นการจัดเก็บไฟล์สินทรัพย์ดิจิทัล เช่น การตั้งชื่อโฟลเดอร์ ชื่อไฟล์ และข้อมูลรายละเอียดต่างๆ (Meta Data)
Distribute : เป็นการส่งไฟล์และการแชร์ไฟล์สินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อการใช้งานร่วมกัน
Archive : เป็นการจัดเก็บสำรองไว้หรือกำหนดเป็นการหมดอายุการใช้งานไฟล์สินทรัพย์ดิจิทัล
Retrieve : เป็นการค้นหาและการนำมาใช้งานไฟล์สินทรัพย์ดิจิทัล

เข้าใช้ระบบ Login : CEIT Storage System

ประมวลภาพ : CEIT Show & Share

ติดต่อ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

อาคารเครื่องมือ 7 เลขที่ 111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการติดต่อ

e-Mail : ceitall@sut.ac.th
โทรสาร : +66-44-22-4974

โทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์ : +66-44-22-4972

ยินดีต้อนรับ