ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

สันทัด เหมจันทึก
Santad Hemjantuk 

งานผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

นฤดล ดามพ์สุกรี
Narudol Darmsugree 

พรสิงห์ นิลผาย
Pornsing Ninpal 

งานผลิตสื่อประสม

สันทัด เหมจันทึก
Santad Hemjantuk 

วัยวุฒิ นาคสำราญ
Whaiyavut Naksumral 

งานผลิตสื่อกราฟิก

ขจรศักดิ์ ทองรอด
Khajohnsak Thongrod 

ข้อมูลการติดต่อ

e-Mail : ceitall@sut.ac.th
โทรสาร : +66-44-22-5747

โทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์ : +66-44-22-5777

ยินดีต้อนรับ