ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

อ.ดร. สรชัย กมลลิ้มสกุล
Dr. Sorachai Kamollimsakul

รองผู้อำนวยการ

อ.ดร. ธวัชพงษ์ พิทักษ์
Dr. Thawatphong Phithak

หัวหน้าสำนักงาน

ถุงเงิน ดาวเที่ยง
Thung-ngoen Daothiang

ข้อมูลการติดต่อ

e-Mail : ceitall@sut.ac.th
โทรสาร : +66-44-22-5747

โทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์ : +66-44-22-5777

ยินดีต้อนรับ