ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม

หัวหน้าฝ่ายเทคนิควิศวกรรม

วิษณุ กุหลาบ
Vissanu Kularb

งานพัฒนาระบบปฏิบัติการ

มนตรี อุ่นใจ
Montree Aunjai

งานเทคนิคและบำรุงรักษา

วุฒินันท์ วามะกัน
Wuttinan Wamakan 

รพีพงศ์ คินขุนทด
Papeepong Kinkhuntod

นิธิกร หลุ่มใส
Nithigorn Lumsai 

งานสถานีวิทยุโทรทัศน์

นิยม ประทุมมา
Niyom Prathumma 

งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบผสมผสาน

วิษณุ กุหลาบ
Vissanu Kularb

ธิติน์ แก้วอุดร
Thiti Kaewudorn

เปรมฤทัย สีแปลก
Premruethai Seeplak

ข้อมูลการติดต่อ

e-Mail : ceitall@sut.ac.th
โทรสาร : +66-44-22-5747

โทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์ : +66-44-22-5777

ยินดีต้อนรับ