ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

อมรเทพ เทพวิชิต
Amornthep Thepwichit 

งานจัดระบบและออกแบบสื่อการศึกษา

ศุทธินี ศรีสวัสดิ์
Sutthinee Srisawat 

งานวิจัยและประเมินสื่อการศึกษา

อภิสรา ออสุวรรณ์
Apisara Orsuwan 

งานจัดการฐานความรู้

อมรเทพ เทพวิชิต
Amornthep Thepwichit 

อรรคเดช โสสองชั้น
Akkadet Sosongchan 

ข้อมูลการติดต่อ

e-Mail : ceitall@sut.ac.th
โทรสาร : +66-44-22-5747

โทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์ : +66-44-22-5777

ยินดีต้อนรับ